Norges Fredslag – Online campaigning

Norges Fredslag joined GDAMS for one more year and shared its materials and IPB’s petition on social media.
Reduksjon av militære utgifter vil frigjøre store ressurser til helsevesen, og samtidig gjøre oss bedre rusta til å møte klima- og humanitære kriser. Denne epidemien kan inspirere oss til å prioritere mennskeliv over opprustning”.
They also joined the Move The Money selfie campaign sending and sharing 4 pictures.