– Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida endorses GDAMS appeal

More information here